Beide normenkaders gaan over het opzetten en onderhouden van een managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS). ISO27001 is de internationale norm en NEN7510 is de Nederlandse norm specifiek voor zorginstellingen. De NEN7510 is een kopie van de ISO27001 aangevuld met eisen voor de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens.

Tot zover is de keuze nog eenvoudig, maar …..

© 2016-2024 Bureau Marjos Leroy

logo rijssolutions