Mijn naam is Marjos de Bruin-Leroy en ik ben sinds augustus 2008 eigenaar van Bureau Marjos Leroy, gevestigd in Nunspeet. Mijn bureau is gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven om grip te krijgen op hun bedrijfsvoering.

Waarom?

Ik vind het leuk als ik met mijn kennis en ervaring managers en medewerkers een nieuwe kijk op hun organisatie kan geven en we hier samen aan gaan werken om de verandering te realiseren. Een klant zei een keer tegen mij dat ik hem telkens een andere kijk op het bedrijf gaf, waardoor hij weer mogelijkheden zag om te verbeteren. En dat is nu precies waarvoor ik het doe!

Wat?

Ik bied bedrijven structuur, waardoor de organisatie meer inzicht en duidelijkheid krijgt. Tegelijkertijd bied ik de organisatie flexibiliteit, waardoor de organisatie sneller kan inspelen op veranderde omstandigheden.

Hoe?

Door het managementsysteem van de organisatie zichtbaar te maken en de doelen op strategisch niveau te verbinden aan de resultaten op operationeel niveau, zodat de Plan-Do-Check-Act-cyclus ook echt kan draaien. Als een organisatie dit onder de knie heeft, dan kan de organisatie ervoor kiezen het managementsysteem te certificeren. Met het ISO-certificaat toont de organisatie aan zijn omgeving dat het grip heeft op de bedrijfsvoering. Een belangrijke mijlpaal voor de organisatie.

Voor mij staat ISO voor ‘Inspirerend Samen Ondernemen’.

Wilt u meer weten over mijn bedrijf of over managementsystemen, neem dan gerust contact mij op. Ik kom graag een keer kennismaken.

© 2016-2024 Bureau Marjos Leroy

logo rijssolutions