Wat kan risicomanagement toevoegen aan uw bedrijfsvoering?

Elke organisatie heeft te maken met risico’s en kansen. Door risico’s en kansen proactief te identificeren, te analyseren, te behandelen en te monitoren is risicomanagement expliciet en integraal gewaarborgd in uw organisatie.

Risicomanagement als integraal onderdeel van uw bedrijfsvoering zorgt ervoor dat uw organisatie beter voldoet aan de belangen van stakeholders en aan de eisen voor product en/of dienstverlening.

Andere effecten van risicomanagement zijn onder meer:

  • vergroot zekerheid van het realiseren van doelen en behalen van resultaten
  • maakt complexe processen, producten of diensten inzichtelijker
  • ondersteunt het voldoen aan wet- en regelgeving
  • reduceert (onnodige) kosten (faalkosten, claims).

Bureau Marjos Leroy faciliteert het opzetten van risicomanagement. Het eindresultaat is een risicodossier, dat uw managementsysteem ondersteunt.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

© 2016-2024 Bureau Marjos Leroy

logo rijssolutions