Sinds 25 mei 2018 moeten alle bedrijven voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); ook bekend als General Data Protection Regulation (GDPR).
Elk bedrijf verzamelt in meer of mindere mate persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan de personeelsadministratie of de contactgegevens van klanten en leveranciers. 

Aan het verzamelen van persoonsgegevens zijn een aantal voorwaarden verbonden zoals:

  • Met welk doel worden gegevens verzameld?
  • Zijn de gegevens verkregen met expliciete toestemming van de betrokkene?
  • Kan de verantwoordelijke deze toestemming aantonen?

Verder heeft de betrokkene een aantal rechten ten aanzien van zijn gegevens zoals het recht van inzage of het recht van verwijdering.
Bedrijven moeten dus voorzieningen treffen om tegemoet te komen aan deze voorwaarden en rechten. Tegelijkertijd moeten bedrijven maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies en diefstal.

Welke impact heeft de AVG op uw bedrijf?!

Bureau Marjos Leroy faciliteert het opzetten van een privacymanagementsysteem conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

© 2020 Bureau Marjos Leroy

logo rijssolutions